cPanel Hosting

 • cPanel 01

  50,000/mo
  Đăng ký
  • 01GB • SSD
  • KHG • BW
  • 0 • Domain
  • 05 • Park
  • KGH • Mail
  • KGH • FTP
  • 01 • Mysql
  • daily • Backup
 • cPanel 02

  80,000/mo
  Đăng ký
  • 02GB • SSD
  • KHG • BW
  • 01 • Domain
  • KGH • Park
  • KGH • Mail
  • KGH • FTP
  • KGH • Mysql
  • daily • Backup
 • cPanel 03

  100,000/mo
  Đăng ký
  • 04GB • SSD
  • KHG • BW
  • 10 • Domain
  • KGH • Park
  • KGH • Mail
  • KGH • FTP
  • KGH • Mysql
  • daily • Backup
 • cPanel 04

  180,000/mo
  Đăng ký
  • 08GB • SSD
  • KHG • BW
  • 20 • Domain
  • KGH • Park
  • KGH • Mail
  • KGH • FTP
  • KGH • Mysql
  • daily • Backup
 • cPanel 05

  200,000/mo
  Đăng ký
  • 12GB • SSD
  • KHG • BW
  • 50 • Domain
  • KGH • Park
  • KGH • Mail
  • KGH • FTP
  • KGH • Mysql
  • daily • Backup
 • cPanel 06

  300,000/mo
  Đăng ký
  • 20GB • SSD
  • KHG • BW
  • 100 • Domain
  • KGH • Park
  • KGH • Mail
  • KGH • FTP
  • KGH • Mysql
  • daily • Backup

Powered by WHMCompleteSolution